Šalies mokinių dailės olimpiadų dalyviai, prizininkai:

 • Rajono jaunųjų dailininkų olimpiadose sėkmingai dalyvavo: Mindaugas Riškevičius, Rūta Natkevičiūtė, Jurga Armanavičiūtė, Rasa Stasiulevičiūtė, Darius Kupstas, Saulius Lukoševičius, Simona Kupstaitė, Inga Ilgūnaitė, Aušrinė Mickevičiūtė, Saulius Lukoševičius, Eglė Janulevičiūtė, Milda Urbšytė, Tomas Kiveris, Simona Brizgytė, Viktorija Lelešiūtė, Jurgita Martinkaitytė, Valdonė Iškauskaitė, Vesta Čiuprinskaitė, Ernesta Veličkaitė, Kotryna Kaminskaitė.
 • Šalies jaunųjų dailininkų olimpiadose (laimėję atranką rajone) dalyvavo: Jurga Armanavičiūtė, Viktorija Plečkaitytė (Klaipėda), Eglė Janulevičiūtė (Raseiniai, Šiluva), Simona Kupstaitė (Utena), Milda Urbšytė (Vilnius).
 • Šalies mokinių dailės olimpiadose laureatais yra tapę: Rūta Natkevičiūtė (Kaunas), Jurga Armanavičiūtė (Druskininkai, Birštonas, Klaipėda), Simona Kupstaitė (Utena). 

TOLIMESNĖS MOKINIŲ STUDIJOS:

 1. Trys mokiniai ŠPU įgijo dailės ir technologijų mokytojo bakalauro diplomus. 
 2. Lietuvos muzikos ir teatro akademija (operatorius).
 3. Vienas mokinys LEU įgijo dailės ir technologijų mokytojo bakalauro diplomą.
 4. Du - VDA ir VDU menotyrininko bakalauro (Erika Vyšniauskaitė) ir kultūros vadybos bakalauro (Jurga Armanavičiūtė) diplomus.
 5. Vienas - VDA vitražo bakalauro diplomą (Eglė Janulevičiūtė).
 6. Vienas - VDA grafinio dizaino bakalauro (Simona Kupstaitė) diplomą.
 7. Vienas įgijo kino operatoriaus diplomą LMA.
 8. Keturi mokiniai įgijo dailės ir technologijų mokytojo kvalifikaciją Marijampolės kolegijoje: Aistė Kumpytė, Agnė Eivaitė, ).
 9. Studijas rinkosi ir vis dar pasirenka Justino Vienožinskio menų fakultete, Marijampolės kolegijoje, Kauno taikomosios dailės mokykloje, Kauno kolegijoje, Alytaus amatų mokykloje...

Apie mano mokinių kūrybinius darbus už mokyklos ribų.

Download
Heraldikos konkursas.doc
Microsoft Word Document 25.0 KB

Tai parašė "Santakoje" - rajoniniame laikraštyje. 

Birutė Nenėnienė. Laikraščio korespondentė

Gižų Kazimiero Baršausko pagrindinėje mokykloje dailės mokytojos metodininkės Virginijos Armanavičienės iniciatyva atidaryta vienintelė Vilkaviškio rajono mokyklose meno galerija „ŽALIA-GELTONA“. Parodoms skirtos dvi patalpos.

Parodų organizavimo tradicija mokykloje jau skaičiuoja penkioliktus metus. Anksčiau menininkų kūryba buvo eksponuojama mokyklos koridoriuose, kitoje, kūriniams išeksponuoti tinkamoje erdvėje. …O, 2002 m. lapkričio 28 d. atidarius mokyklos meno galeriją, atsivėrė naujos galimybės eksponuoti dailininkų, mokyklos ir rajono mokinių kūrybą, organizuoti susitikimus su kūrėjais, priimti lankytojus, mokinių ekskursijų grupes.

Galerijos atidarymo dieną buvo surengta Marijampolės dailės mokyklos pedagogės, tapytojos Onutės Gustaitienės bei vilkaviškietės tekstilininkės Lidijos Černiauskienės kūrybos paroda. Atidaryme dalyvavo: Vilkaviškio rajono savivvaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjas A. Serneckas, vyr. specialistės A. Finagejevienė, G. Pabrinkienė, mokyklos ir kaimo bendruomenių atstovai, „Santakos“ korespondentai ...

Tęsiant senas kultūrines  tradicijas mokykloje, parodinė – švietėjiška veikla nenutrūksta, paroda keičia parodą. Galerijoje eksponuoti profesionalų iš Šakių, Marijampolės, Vilkaviškio, Kauno tapybos, grafikos, tekstilės, fotografijos darbai, organizuoti susitikimai su kūrėjais, kaimo ir mokyklos žmonėmis, pasikeista ir vaikų darbų parodomis su rajono  mokyklomis, Marijampolės dailės mokykla.

Šiuo metu, besibaigiant mokslo metams, galerijoje eksponuojami išleidžiamosios 10-os ir devintos klasių mokinių: Reginos Eikelytės, Rasos Stasiulevičiūtės (rajoninės jaunųjų dailininkų akademijos prizininkė), Gintarės Juškevičiūtės, Kristinos Pakutkaitės, Dariaus Kupsto (rajoninės jaunųjų dailininkų akademijos prizininkas), Aurimo Ražinsko, Eimučio Urbanavičiaus, Vaidos Stasiulevičiūtės, Rasos Kupstaitės, Agnės Eivaitės, Rimutės Brokaitės, Erikos Botyriūtės ir kt. įvairia technika sukurti darbai.

Mokykloje gilios ir tvirtos ugdymo daile tradicijos. Kiekvieną pavasarį mokykloje vyksta MENO DIENOS, kuriose mokiniai turi galimybę kurti, išreikšti save...

Mokiniai - daugelio tarptautinių, respublikinių, rajoninių olimpiadų, konkursų, projektų, dalyviai, laureatai, jų kūriniai panaudoti dailės vadovėlių iliustravimui, o heraldikos (šeimų herbai) projektai yra saugomi Lietuvos Nacionaliniame Muziejuje.

Gižų mokykloje gimė ir rajoninė avangardinės mados kūrimo tradicija (čia, 1998 m. pavasarį buvo suorganizuotas rajono dailės ir technologijų mokytojams avangardinės mados renginys).

Mokiniams jau seniai pažįstama ir menotyrinė-kraštotyrinė-projektinė veikla. Mokinės: Rūta Natkevičiūtė, Jurga Armanavičiūtė, Viktorija Plečkaitytė, paskatintos tyrinėti Gižų kultūrinį, etninį paveldą, atliko menotyrinius-kraštotyrinius projektus (apie Gižų architektūrą, kapinių savitumus, audėjos M. Šulinskienės audinius, skulptorius P. Rimšą ir V. Pleškūną, karpinių meną, V. Kisarausko kūrybą), juos pristatė rajoninėse ir respublikinėse jaunųjų dailininkų akademijose ir tapo laureatėmis.

Keletas mokinių, pamilę dailę, pasekė savo mokytojos Virginijos pėdomis, pasirinkdami dailės pedagogo specialybę ir studijas aukštosiose respublikos mokyklose. Tai: Laimutė Sutrimavičiūtė – VPU, Milda Račiūtė – ŠPU, Rūta Natkevičiūtė – ŠPU, Jurga Armanavičiūtė –VDA.

Mokytojai ir mokiniams artėja vasaros atostogų metas, tačiau jau dabar numatomos būsimosios parodos kitiems mokslo metams mokyklos dailės galerijoje „ŽALIA-GELTONA“.

2005-06-10