Mokyklos galerijoje – profesionalus menas

Birutė NENĖNIENĖ

Gižų Kazimiero Baršausko pagrindinės mokyklos dailės mokytoja metodininkė Virginija Armanavičienė savo mokykloje surengė seminarą kolegoms dailės mokytojams.

Buvo pristatytas visus metus mokyklos dailės galerijoje „Žalia-geltona“ rengtų edukacinio profesionalaus meno parodų ciklo „Iš arti“ katalogas. Šio projekto iniciatorė ir autorė V.Armanavičienė pasitelkusi multimediją dar kartą susirinkusius mokytojus bei dalyvaujančius buvusių parodų autorius „pervedė“ per galerijoje surengtas parodas. 

Mokytoja padėkojo visiems rėmėjams, vienaip ar kitaip prisidėjusiems rengiant ir propaguojant parodas, padėjusiems išleisti katalogą. Ji dėkojo šį leidinuką sumaketavusiam UAB „Vikompa“ savininkui Vytautui Janulevičiui bei dailininkei, buvusiai savo mokinei, dabar Dailės akademijos studentei Eglei Janulevičiūtei. Katalogas iliustruotas parodų nuotraukomis, kurių autoriai – Virginija Armanavičienė, Aušra Barauskienė bei parodas eksponavę menininkai Egidijus Bičkus ir Marius Mindaugas Danys. Tekstus kūrė Virginija Armanavičienė ir jos dukra menotyrininkė Jurga Armanavičiūtė-Minčinauskienė. 

Kolegos dailės mokytojai dėkojo gižietei už rengiamas parodas, susitikimus su jų autoriais. Kiekvienas, apsilankęs galerijoje, būna didžiai nustebintas, kiek gali vienas kūrybos dvasios kupinas žmogus suburti, pritraukti bendraminčių, kad gėrį išspinduliuotų į ne visada šviesią aplinką. 

Ne visiems meno žmonėms lengva tarti žodį stovint prieš auditoriją. Todėl ir šiame renginyje nuskambėjo kuklūs kolegių mokytojų padėkos žodžiai Virginijai už daug ką, o svarbiausia – už tai, jog juos, suaugusius, moko suprasti, pažinti. Kolegės išreiškė tą nenusakomai jaudinantį minčių ryšį, kuris atsiranda kartu žvelgiant į vieni kitų kūrybą. 

Kaimo mokykloje funkcionuojanti dailės galerija, į kurią bet kada gali užsukti vietos gyventojai ir svečiai, – nedažnas reiškinys. V.Armanavičienė pastebėjo, jog iš svajonių gimusios ir šeštus metus gyvuojančios galerijos veikla keitėsi. Pirmosios parodos buvo neplaningos, chaotiškos, tačiau pastaraisiais metais jau nuosekliai rengiamos žinomų dailininkų parodos. 2008 metais galerijoje vykdyto edukacinio profesionalaus meno parodų ciklo „Iš arti“ lankytojai Gižų kaime turėjo neeilinę galimybę išvysti 10 profesionalaus meno parodų. Šio renginio metu buvo išreikštas įsitikinimas, jog neišblės entuziazmas kurstyti tą nuostabų šviesos židinėlį. Ir ateityje Gižuose periodiškai bus organizuojamos profesionalaus meno parodos. 

Šių minčių realumą patvirtino ir šiuo metu galerijoje eksponuojama marijampoliečių Jolitos Bičkienės ir Egidijaus Bičkaus tapybos paroda. Dailininkai renginio dalyviams pristatė savo kūrybą, supažindino su jos „virtuve“. Menininkai buvo apipilti klausimais, o atsakymai į juos padėjo prasiskverbti į paslaptingą kūrėjų pasaulį. 

Lyg ir trečioji šio renginio dalis buvo mokytojos V.Armanavičienės suorganizuotas seminaras apie ugdymą menu dailės parodose ir pamokose. Pedagogei talkino dukra Jurga Minčikauskienė, Vilniaus VšĮ Grafikos meno centro direktorė, kuri supažindino su šiame centre rengiamais meno edukacijos projektais. 

Seminaro metu bandyta išsiaiškinti, kaip suorganizuoti mokinius veikti, kad paroda jiems išliktų atmintyje, kaip juos tam nukreipti, palenkti. Klausytojai susipažino su profesionalaus meno integravimo į dailės pamokas galimybėmis bei formomis, aktyviais darbo metodais ir jų taikymu.


Santaka