Sena tradicija – kurti charakteringas Užgavėnių personažų kaukes papje maše technika, kaukes-maišus, kaukes iš kartono ir t.t.

Sukurtas kaukes eksponavome ir eksponuojame įvairiose parodose, konkursuose... Su tomis kaukėmis organizuodavome pasirodymus - eisenas mokykloje ir gyvenvietėje.

Dalyvaudavome ir Vilkaviškio žemiečių draugijos „Kontaplis“ susiėjimuose per Užgavėnes. Su mokiniais vaidinimuose dalyvavo mokytojos: B. Kamaitytė, R. Štrimaitienė, D. Kučiauskienė, J. Mickevičienė, L. Kuosaitienė, N. Kvietkauskienė, K. Bulkauskaitė.

Sukome Užgavėnių ratelius, dainavome Užgavėnių dainas, "gydėme“ žmones nuo visokiausių ligų, krėtėme išdaigas... Tuose vaidinimuose dalyvavo: mokytojai, mokiniai....

Kažkas vienoje parodoje nufotografavo mūsų kaukes. Džiaugiuosi, kad jas aptikau čia http://ausis.gf.vu.lt/eka/customs/shrove.html — inGizai

Pateiktoje foto medžiagoje yra klaidų, sumaišytos Giedrių ir Gižų mokinių kaukės.

Užgavėnių kaukės pagamintos  Gižų vidurinėje mokykloje. Paroda apie Užgavėnių kaukes Vilkaviškyje, 1996.