Posakiai

Ab uno disce omnes (Vergilius)

Iš vieno spręsk apie visus. 

Amat victoria curam (Catullus)

Pergalė mėgsta triūsą. 

Amicum moneas secreto, laudes palam

Draugą bark slapta, girk viešai. 

Amicus certus in re incerta cernitur (Cicero)

Tikrą draugą pažinsi nelaimėje. 

Amicus cognoscitur amore, more, ore, re

Draugas pažįstamas iš meilės, elgesio, žodžių, darbų. 

Amicus optima vitae possesio

Draugas – didžiausias turtas gyvenime. 

Amor omnia vincit (Vergilius)

Meilė viską nugali. 

Ars longa, vita brevis (Hippocrates)

Menas ilgaamžis, gyvenimas trumpas.

Audiatur et altera pars (Seneca)

Tebūnie išklausyta ir antroji pusė. 

Aut bene, aut nihil

Arba gerai, arba nieko. 

Avaritia – scelerum mater

Gobšybė – nuodėmių motina. 

Bis dat, qui cito dat (Publilius)

Dvigubai duoda tas, kas greitai duoda. 

Bonum initium est dimidium facti

Gera pradžia – pusė darbo. 

Citato loco (C.l.)

Cituotoje vietoje. 

Cognosce te ipsum

Pažink pats save. 

Commune periculum concordiam parit

Bendras pavojus gimdo santaiką. 

Conscientia – mille testes (Quintilianus)

Sąžinė – tūkstantis liudininkų. 

Cuivis dolori remedium est patientia (Publilius)

Kantrybė – vaistas nuo visų skausmų. 

Cupido atque ira pessimi consultores (Sallustius)

Aistra ir pyktis – blogiausi patarėjai. 

Disce, sed a doctis

Mokykis, bet iš mokytų. 

Divide et impera!

Skaldyk ir valdyk! 

Docendo discimus

Mokydami mokomės. 

Dulce et decorum est pro patria mori (Horatius)

Malonu ir garbinga mirti dėl tėvynės

Errare humanum est (Seneca)

Klysti yra žmogiška. 

Est modus in rebus (Horatius)

Viskam yra saikas. 

Et cetera (etc.)

Ir kita; ir taip toliau. 

Ex lingua stulta veniunt incommoda multa

Kvailas liežuvis pridaro daug nepatogumų

Ex malis eligere minima oportet (Cicero

Iš blogybių reikia išsirinkti mažiausią. 

Festina lente (Suetonius)

Skubėk lėtai. 

Finis coronat opus

Pabaiga apvainikuoja darbą. 

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus

Taigi džiaukimės, kol jauni esame. 

Historia est magistra vitae (Cicero)

Istorija yra gyvenimo mokytoja. 

Homo non sibi soli natus est (Lucanus)

Žmogus yra gimćs ne tik sau vienam. 

Ibi patria, ubi bene (Aristophanes)

Tėvynė ten, kur gera. 

Id est (I.e.)

Tai yra; vadinasi. 

Imago animi vultus est (Cicero)

Veidas – sielos atspindys. 

Incognito

Slaptai. 

In corpore

Visi (susirinko); visi drauge. 

Lingua lapsa verum dicit

Suklupćs liežuvis pasako tiesą. 

Litterarum radices amarae, fructus dulces (Cicero)

Mokslo šaknys karčios, vaisiai saldūs. 

Manus manum lavat (Seneca)

Ranka ranką plauna. 

Memento mori

Atsimink, kad mirsi. 

Mens sana in corpore sano (Iuvenalis)

Sveikas protas sveikame kūne. 

Modus vivendi

Gyvenimo būdas. 

Natura abhorret vacuum

Gamta nekenčia tuštumos. 

Nemo nascitur doctus

Niekas negimsta mokytas. 

Nescit vox missa reverti (Horatius)

Pasakytas žodis nesugrįžta. 

Nihil est ab omni parte beatum (Horatius)

Niekas nebūna visiškai laimingas. 

Non licet

Neleistina, nepridera. 

Non scholae, sed vitae discimus (Seneca)

Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui. 

Nosce te ipsum! (Socrates)

Pažink pats save! 

Nota bene! (N.B.)

Gerai įsidėmėk! 

Novus rex, nova lex

Naujas karalius, naujas įstatymas. 

Nulla regula sine exeptione (Cicero)

Nėra taisyklės be išimties. 

Nunc aut nunquam

Dabar arba niekados. 

Omne principium grave est

Kiekviena pradžia yra sunki. 

O tempora, o mores! (Cicero)

Kas per laikai, kas per papročiai! 

Per aspera ad astra (Seneca)

Per kančias į žvaigždes. 

Persona non grata

Nepageidaujamas asmuo. 

Plus minus

Maždaug. 

Post scriptum (P.S.)

Po parašyto; prierašas pabaigus ir pasirašius laišką. 

Pro et contra

Už ir prieš. 

Potius sero quam nunquam (Livius)

Geriau vėliau negu niekad. 

Quae nocent, docent

Kas kenkia, tas moko; iš klaidų mokomės. 

Quod licet Iovi, non licet bovi (Seneca)

Kas leidžiama Jupiteriui, tas neleidžiama jaučiui

Quot capita, tot sententiae (Terentius)

Kiek galvų, tiek nuomonių. 

Rem tene, verba sequentur (Cato)

Žiūrėk reikalo esmės, o žodžiai patys ateis

Repetitio est mater studiorum

Kartojimas yra mokymosi motina. 

Salus publica suprema lex (Cicero)

Žmonių gerovė – aukščiausias įstatymas. 

Salve! Salvete!

Sveikas! Sveiki! 

Sic erat in fatis (Ovidius)

Taip buvo likimo lemta. 

Sic itur ad astra (Vergilius)

Taip einama prie žvaigždžių, toks kelias į garbę. 

Si vis amari, ama (Seneca)

Jei nori, kad tave mylėtų, pats mylėk. 

Si vis pacem, para bellum

Jei nori taikos, ruoškis karui. 

Tempus vulnera sanat

Laikas gydo žaizdas. 

Terra incognita

Nežinoma žemė; neištirta sritis; nesuprantamas dalykas. 

Ubi lex, ibi poena

Kur įstatymas, ten ir bausmė. 

Usus magister est optimus (Cicero)

Patirtis yra geriausias mokytojas. 

Vanitas vanitatum

Tuštybių tuštybė. 

Verba docent, exempla trahunt

Žodžiai moko, pavyzdžiai patraukia. 

Veritatis oratio simplex est

Tiesos kalba paprasta. 

Vox populi, vox dei (Seneca)

Liaudies balsas – dievo balsas.