Netradicinės mokymosi aplinkos

 

 1. meno dienos, išjudinusios visą mokyklos bendruomenę,
 2. pamokos - ekskursijos,
 3. pamokos dailininko dirbtuvėje,
 4. pamokos muziejuje,
 5. pamokos - turistiniai žygiai,
 6. pamokos mokyklos dailės galerijoje,
 7. pamokos parodoje,
 8. pamokos gamtoje ir kapinaitėse,
 9. pamokos bažnyčioje,
 10. pamokos, kuriant kiną,
 11. pamokos įvairiose darbo vietose (pašte, muziejuje, KC, menininko dirbtuvėje, pas audėją...)

Per integruotas dailės ir technologijų pamokas VI ir VII klasių mokiniai mokėsi Marijampolės KC veikiančioje tarptautinėje mokytojų ir mokinių darbų parodoje „ Jurgeli, meistreli…2015“. Čia išeksponuota: Punsko valsčiaus, Marijampolės, Vilkaviškio, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybių ugdymo įstaigų mokinių ir technologijų mokytojų bei būrelių vadovų darbai.

Mokiniai, gavę „Parodos lankytojo užduotis“, individualiai ir poromis apžvelgė eksponatus. Jie vertino idėjų originalumą, atlikimo technikas, panaudotas medžiagas, eksponavimą ir, išsirinkę labiausiai sudominusį kūrinį, jį nufotografavo, argumentavo savo pasirinkimą; atliko ir kūrybinę užduotį, rašė neišsiųstą laišką labiausiai patikusio darbo autoriui ir atrinko fotografijas parodos lankymo pristatymui parengti. Vaikai nuoširdžiai gėrėjosi ir džiaugėsi mūsų mokyklos dešimtos klasės mokinės Valdonės Iškauskaitės ir mokytojos darbais.

Parodoje mokiniai matė gausybę darbų pagamintų iš įvairiausių medžiagų ir įvairia technika (drabužių modeliai, aksesuarai, atvirukai, paveikslėliai, suvenyrai, darbeliai iš molio ir medžio, popieriaus, floristikos darbeliai ir kt.). Jie matė šiuolaikinėmis, naujausiomis technikomis ir medžiagomis atliktus darbus, tradicinėmis technikomis ir medžiagomis atliktus darbus-kūrinius, kurie priskiriami tradiciniams lietuvių liaudies dailės bei dailiųjų amatų žanrams (medžio skulptūra, karpiniai, taikomieji medžio dirbiniai, pinti vytelių ir kitų tradicinių žaliavų dirbiniai, kalvystės dirbiniai, keramika, tekstilė, paprotinės dailės dirbiniai (margučiai, kaukės ir kt. šiaudelių dirbiniai).

Naujoje mokymosi aplinkoje mokiniai jautėsi puikiai, gėrėjosi, sėmėsi idėjų, ugdėsi bendrąsias ir dalykines kompetencijas, įtvirtino projekte „Kino gestai“ įgytas žinias.

Dailės ir technologijų mokytoja Virginija Armanavičienė

Respublikiniame projekte „Giminės medis – 2014“ apdovanotos visos mūsų mokyklos dalyvės!

Lapkričio 27 dieną (Ernesta Veličkaitė, Ugnė Stadaliūtė, Žygimantė Eidukevičiūtė ir aš, dailės mokytoja) dalyvavome respublikinio projekto ,,Giminės medis – 2014“, skirto Bendruomenių ir šeimos metams pažymėti, apdovanojimų renginyje.

Po projekto „Giminės medis“ laja, Istorinėje LR Prezidentūroje Kaune, susirinko vaikai, jaunuoliai ir jų šeimos nariai, tapę savo šeimos metraštininkais, dalyvavę konkurse. Šiais metais projekto tikslas – skatinti jaunimą domėtis savo šeimos, bendruomenės, valstybės praeitimi, saugoti tautos tapatumą, didžiuotis savo šeima, gimtąja šalimi, lavinti meninius, kūrybinius gebėjimus. 

Projekto dalyviai dalinosi savo šeimos tradicijomis, šeimos narių fotografijomis, relikvijomis, pasakojimais, prisiminimais, apie svarbius savo šeimos įvykius.  Jie galėjo rinktis bet kurią iš žemiau pateiktų kūrybinių darbų temų: „Mano šeimos istorija“, „Šeimos fotografija“,  „Šeimos relikvija“, „Giminės medis“, „Giminės herbas“.

Mes, gižietės, pasirinkome „Giminės herbą. Kalbinome savo tėvelius, senelius, gilinomės į heraldikos taisykles, mokėmės apibendrinti ir stilizuoti vaizdus, juos sukomponuoti į iškalbingą kompoziciją „Mano šeimos herbas“, kūrėme sukurtųjų herbų aprašymus (viena iš sudėtinių projekto dalių). Mūsų herbus vertinimo komisija įvertino „puikiai“. Žygimantės kūrinys pripažintas „geriausiu“, Ugnės ir Ernestos – „puiku“.

„Patyriau labai daug įspūdžių:  buvo labai smagu vaikštinėti po muziejų, apžiūrinėti eksponatus, prisiminti tautos istoriją. Aš niekada nepamiršiu nuostabios muzikos. Buvau labai nustebinta ir nudžiuginta savuoju apdovanojimu, pirmuoju interviu, kurį daviau žurnalistei! Grįžusi visus įspūdžius papasakojau tėvams jie labai džiaugėsi! Negaliu šios dienos pamiršti negaliu! O dalyvavimo projekte nauda yra labai didelė, nes turėjau domėtis, ką mėgsta mano tėvai ir seneliai bei visa tai kūrybiškai nupiešti herbe. Labai džiaugiuosi kad dalyvavau šiame konkurse ir garsinau mūsų mokyklą.“ Ugnė Stadaliūtė.

„Manau, kad tai vienas iš prasmingiausių šalyje projektų, konkursų. Tai ypatingas konkursas, kuris  pastūmėja įsigilinti į savo šeimos praeitį, pavartyti nuotraukų albumus, pasikalbėti, aptarti jos brangius simbolius, tradicijas. Man labai patiko laureatų apdovanojimo renginys, kuriame buvo labai daug projekto dalyvių, puikios muzikos, graži aplinka, garbūs svečiai.“ Žygimantė Eidukevičiūtė.

„Man labai viskas patiko: projektas, konkursas, kūryba, renginys, kelionė į šventę ir po Istorinę   LR Prezidentūrą. Nuostabi organizatorių dovana projekto dalyviams“. Ernesta Veličkaitė.

 

Projekto vadovė, dailės mokytoja Virginija Armanavičienė

Tolerancijos knyga

Lapkričio 10-14 dienomis, atsižvelgdami ir į savo bendruomenės tikslus,  mokykloje įgyvendinome pilietinės iniciatyvos Tarptautinės tolerancijos dienos Lietuvoje paminėjimą.

Mes nutarėme sukurti kolektyvinę TOLERANCIJOS KNYGĄ – plakatų rinkinį, kuriame sutilptų bendruomenės narių mintys ir ketureiliai, žymių žmonių citatos, pasirinkti simboliai ir formos, spalvos. Visą savaitę mokiniai, mokytojai, darbuotojai kartu įvairiais būdais ir formomis įgyvendinome pasirinktą idėją. Jau pirmadienį, relaksacijos pusvalandžio metu, žiūrėjome pristatymą “Būk tolerantiškas ne tik lapkričio 16!“ Kitomis savaitės dienomis vyko integruotos ugdomųjų dalykų pamokos, klasės valandėlės. Kartu aiškinomės ir prisiminėme žodžio Tolerancija reikšmę, aptarėme – ar mes gyvename tolerantiškoje visuomenėje, ar tolerancija vyrauja vienas kito atžvilgiu, kokius netolerancijos ar tolerancijos pavyzdžius mokiniai prisimena iš  kasdienių gyvenimo situacijų, iš mokyklos ar vietos bendruomenės gyvenimo. Mokiniai įvairių dalykų pamokose stebėjo filmų ištraukas, išvykose, klasių  valandėlėse diskutavo, kūrė eilėraščius, tolerancijos arbatos ir pyragų „receptus“, amuletus, kvietimus į renginius, gero elgesio kabinete  taisykles, rinko  citatas ir judesiu kūrė „tolerancijos himną“. Dirbdami grupėse, sukūrėme kolektyvinius plakatus.

Ką mums sako ir ko moko mūsų pačių sukurta TOLERANCIJOS KNYGA – solidus, spalvingas ir iškalbingas 12 plakatų rinkinys?

Sako, kad vienintelis kelias gyventi vieniems šalia kitų – išmokti pripažinti skirtumus.

Moko pasaulio kultūrų, išraiškos formų ir buvimo žmogumi būdų įvairovės supratimo, vertinimo ir gerbimo.

Sako, kad būdami tolerantiški, mes vertiname savarankiškai, mąstome kritiškai, samprotaujame etiškai, suvokiame empatiškai.

Moko mus būti pakančius ir gebančius suprasti kitą ir kitokį, išmokti žvelgti į pasaulį smalsiai, be išankstinio nusistatymo bei ribotumo.

Sako, kad toleruoti – pripažinti universalias žmoniškąsias vertybes ir pamatines kitų laisves, žengti žingsnį į Draugystę.

Tolerancijos savaitės koordinatorė  Virginija Armanavičienė

 

Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis būna kurdamas. (Vydūnas)

 

 

              Kas iš mūsų nesižavi dailininkų plenerine veikla ir nepasvajoja piešti ar tapyti gamtoje, net jei ir mano, jog tam trūksta žinių, įgūdžių ar drąsos!

2016 m. balandžio 29 d. mokykloje vyko „Kūrybinės dirbtuvės – Meno diena“. Tą dieną, padedant mokytojams (dailininkams – profesionalams, tėveliams, mokytojams, bendruomenės atstovams), kūrybinėse dirbtuvėse mokiniai savo rankomis kūrė erdvinius kūrinius, suvenyrus ar dovanėles, tapė ant šilko ir akrilu, piešė pastele ir tušu  ir t.t.

Kūrybiniai užsiėmimai vyko keliose kūrybinėse dirbtuvėse-mokyklose. Tokia edukacinė forma pasirinkta tikslingai, nes dirbdami mažose grupelėse, dalyviai turi puikias galimybes giliau susipažinti su raiškos technikomis, stipriau pajusti bendrystę ir išgyventi teigiamas emocijas, greičiau pastebėti, pažinti vienas kitą ir nuoširdžiau bendrauti.

 

               „Kūrybinėse dirbtuvės – Meno diena“ dalyvavo visų klasių mokiniai ir dirbtuvėlėse: „Tau, Mamyte...“ sukūrė atvirukų kolekciją (Vad. A. Arbataitienė, S. Staneikienė, S. Bulkauskienė), “Suvenyras” – keramikos dirbinių (Vad. V. Bakšenskienė ir J. Daniliauskienė), „Mūs kiemely ....“ – objektus-skulptūras (Vad. P. Dambrauskienė, D. Eikelienė, E. Plečkaitienė), „ Pavasario ženklai“ – piešinius tušu ir pastele (Vad. J. Žalnorienė), „Svajonių sodo ženklai“ – ant medinių lentelių išdegino užrašus (Vad. V. Nevulienė), „Paukščių alėjos gyventojai“ – akrilu nutapė nuotaikingus paukščių portretus (Vad. V. Kiverienė, V. Plaušinienė), „Interjero spalvos“ – nutapė kūrinius mokyklos valgyklai ir koridoriams papuošti (Vad. L. Rūgytė, V. Vekeriotas), „Šilkinė miniatiūra“ – tapė ant šilko (Vad. A. Vorevičienė), „Ženklai“ – sukūrė erdvinius kūrinius mokyklos edukacinėms aplinkoms praturtinti (Vad. A. Vorevičius, A. Juškevičius), „Ir akiai ir sveikatai“ – aktų salėje spalvingai padengė vaišių stalą (Vad. R. Miknaitienė).

 

                 Mokyklos direktorė, grupėms išeksponavus ir pristačius veiklos rezultatus, padėkojo „Kūrybinių dirbtuvių – Meno diena“ dalyviams-mokiniams už norą kurti jaukią ir estetišką aplinką, aktyvų dalyvavimą kultūriniame  mokyklos ir bendruomenės gyvenime, pademonstruotus įgūdžius, atskleistus gebėjimus, grupių vadovams –  už kūrybišką darbą dirbant su mokiniais, „už gebėjimą džiuginti akį ir širdį, kūrybiniais darbais puošiant šiandienos gyvenimą“.

 

 

 

Virginija Armanavičienė

Dailės mokytoja, projekto koordinatorė