Download
Prašymas mokyklos direktorei dėl projekto vykdymo
Prasymas Gizu K. Barsausko mokyklai.pdf
Adobe Acrobat Document 2.9 MB

Mokymasis kūrybiniuose projektuose

 

Balandžio 14 -15 dienomis (2015 m) mūsų mokykloje vyko filmų kūrimo kūrybinės dirbtuvės „Kino gestai“ (Moving Cinema). Šį projektą parengė VšĮ „Meno avilys“ drauge su kolegomis iš kino organizacijų „A Bao A Qu“ (Ispanija) ir „Os Filhos de Lumière“ (Portugalija).

Projekto tikslai: ugdyti jaunų žmonių atvirumą ir atidumą pasauliui, supažindinti juos su kino kūrimo bei vertinimo procesu ir pasiūlyti jį kaip vieną iš asmens saviraiškos bei santykio su aplinka plėtojimo būdų, kurti naujas kino edukacijos metodologijas ir sudominti europiniu kinu.

Projekte dalyvavusieji mokiniai, bendradarbiaudami ir dirbdami kartu su kino profesionalais, edukacinio darbo patirties turinčiais režisieriais Andrium Blaževičium ir Tomu Smulkiu, mokėsi išmaniais mobiliais telefonais sukurti kiną, vaizdais perpasakoti  eilėraštį.

Kino profesionalai sukūrė gerą bendradarbiavimo atmosferą, kurioje kiekvienas mokinys nebijojo išsakyti savo jausmų ir lūkesčių. Moksleiviai susipažino su kino virtuve, išraiškos priemonėmis, pažino naujųjų medijų meną,  mokėsi kritiškai vertinti ir kurti vaizdinę informaciją, panaudoti skaitmenines technologijas, atskleisti savo požiūrį į eilėraštį, ugdėsi  mąstymo „judančiais vaizdais“ įgūdžius, lavino savo vaizduotę ir vizualinę kalbą, formavosi bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Dvi dienas mokykloje trukęs vizualinio raštingumo mokymas paįvairino ugdymo procesą,  „pakurstė“ vaikų kūrybiškumą, lavino jų kritinį mąstymą bei vaizdinės kultūros supratimą, mokytojams pasiūlė dar vieną netradicinį vaiko visuminio ugdymo, emocinio intelekto turtinimo būdą – mokymą kinu.

Vaikai, atsisveikinę su kino kūrėjais režisieriais Andrium Blaževičium ir Tomu Smulkiu, viliasi, kad ir kitais metais jie susitiks filmų kūrimo kūrybinėse dirbtuvėse.

 

Dailės mokytoja Virginija Armanavičienė

 

Projekto "Kino gestai" (Moving Cinema) metu vyko kino kūrimo dirbtuvės moksleiviams trijose mokyklose: Utenoje, Anykščiuose ir Gižuose.

Kino dirbtuvėse Gižuose dalyvavo mokiniai iš Kazimiero Baršausko pagrindinės mokyklos. Balandį vykusias dirbtuves vedė kino režisieriai Andrius Blaževičius ir Tomas Smulkis.

Dirbtuvių metu mokiniai susipažino su judančių vaizdų kalba, mobiliaisiais telefonais filmavo kūrinius pagal Jono Meko eilėraštį "Tada buvo pavasario...".
Dirbtuvės yra "Meno avilio" vykdomo projekto "Kino gestai" (Moving Cinema) dalis.
Žemiau galerijoje nuotraukos iš dirbtuvių.