Mokymas ir ugdymas XXI a.

"Esu įsitikinęs, kad kūrybingumas ugdyme šiandien yra tiek pat svarbus, kiek raštingumas, ir mes turėtume juos abu vienodai aukštai vertinti.” Seras Ken Robinson.

Kūrybinis mokymas - tyrinėjimu ir bendradarbiavimu pagrįstas mokymas. Kūrybingumas siejamas su lankstumu, atvirumu naujovėms, gebėjimu stebėtis, kritiškai mąstyti, drąsa rizikuoti ir pasirengimu patirti nesėkmę. Kūrybiškas mokymas(is) leidžia mokiniams įsivaizduoti, koks galėtų būti pasaulis ir suteikia jiems pasitikėjimo savimi, kad patys imtųsi teigiamų pokyčių. 

XXI amžiaus gebėjimai – tai mokymosi ir naujovių taikymo gebėjimai:

Kūrybiškumas ir naujovės;

Kritinis mąstymas ir problemų sprendimas;

Bendravimas ir bendradarbiavimas.

Informaciniai ir technologiniai gebėjimai:

Informacinis raštingumas;

Medijos raštingumas;

IKT (Informacija, komunikacijos, technologija) raštingumas.

Gyvenimo ir karjeros gebėjimai:

Socialiniai ir tarpkultūriniai gebėjimai;

Iniciatyva ir savarankiškumas;

Lankstumas ir prisitaikymas;

Produktyvumas ir atskaitomybė;

Lyderystė ir atsakomybė.

XXI amžiuje keičiasi:

Mąstymo būdai. Kritinis mąstymas, problemų sprendimas, kūrybiškumas, gebėjimas priimti sprendimus;

Darbo būdai. Bendradarbiavimas, bendravimas.

Darbo įrankiai. Technologinis raštingumas.

Gyvenimas šiuolaikiniame pasaulyje. Asmeninė ir socialinė atsakomybė, pilietiškumas, gyvenimas ir karjera.

Mokinių gebėjimams ugdyti, rezultatams pasiekti taikomos IKT.

Šaltinis: kolegos, IT mokytojo Gedimino Jonausko, licejus.lt medžiaga.

 

Rugsėjo pirmoji su Michaelu Jacksonu ir Lady Gaga

 

Šįmet mūsų mokykloje neskambėjo "Tautiška giesmė"... 2014 09 01