Akrostichai, anagramos, kryžiažodžiai, mąstymo žemėlapiai ir kt...

Žmogus – didis stebuklas Žemėje

Pristatymas - relaksacijos pusvalandžiui. Iliustracijos Nancy A. Noe. 

  • Atkaklūs žmonės pasiekia daug, mokydamiesi savarankiškai
  • Ar mokam mokytis?
  • Jei norite, kad jūsų avis arba karvė klausytų, paleiskite ją į plačią pievą – sako dzenbudistai. Jei norite būti tikri, kad vaikai išnaudos visas savo galimybes, suteikite jiems daug erdvės skleistis. /Autorius nežinomas/
Koks jūsų mokymosi stilius?

„Mokymasis, protinis darbas, dirbamas pagal iš anksto nubrėžtą metodą, nubrėžtą planą, duoda geresnių rezultatų, negu mokymasis be jokio metodo ir be jokio plano. Graikų žodis „motthod“, iš kurio kilęs žodis „metodas“, reiškia „kelią į ką“. Kelią į kokį nors tikslą. K o k į? Deja, į šį klausimą turite atsakyti kiekvienas pats sau.“   J. Rudnianskis 

A. Šulcius. Mokomės mokytis. Nedaug besimokančiųjų, kurie nesidžiaugtų pažanga, kurie tyčia nenorėtų žinoti, mokėti, gebėti, — tai būna tik savigyna, kad nereikėtų graužti savęs, jog esi kvailas ar negabus. Rengtis gyvenimui, o ne tik egzaminui — tai pirmiausia pasitikėti savo jėgomis, išmokti save vertinti ir nebijoti norėti, siekti. Šioms savybėms ugdyti ir skiriamas leidinys. Bent dalis patarimų palengvins kelią į žinojimą ir tarpusavio supratimą.

Aš išgirdau — ir užmarštyje  pražuvo.

Aš pamačiau — ir atmintyje manojoj liko.

Aš pats tai išbandžiau — ir esmę supratau.

 

 Mokymasis – jaunystės versmė.            

Nesvarbu, ar jūs senas, ar jaunas,

Neturite nustoti tobulėjęs.

(Deng Ming-Dao)

 

Patarimai, kaip mokytis. Žinau tik viena, visa tai veikia man. Ir turbūt pats didžiausias atradimas ir pats didžiausias laimėjimas mokykloje yra tai, kad dabar man malonu į rankas paimti istorijos vadovėlį, pasiūlyti lietuvių mokytojai neįprastą būdą visai klasei kartu išmokti autorius, kurie būtini žinoti egzaminams ar ruoštis tam pačiam anglų k. kalbėjimui. Ir man gaila to, jog pati mokykla tų gerų emocijų man nesugebėjo suteikti tol, kol pati nesužinojau kaip mokytis. Labai tikiuosi, kad nors šis tas pravers ir Jums.

Mokykis įdomiai kurdama(s) minčių žemėlapius. Mokykloje reikalingos įsisavinti informacijos srautai – dideli. Aukštojoje mokykloje – universitete ar kolegijoje – studentą atakuoja dar intensyvesnė informacija. Kaip viską įsiminti, kad būtų galima pademonstruoti savo žinias ir būti įvertintam maksimaliu pažymiu? Vienas mokymosi ir vaizduotės lavinimo būdų – minčių žemėlapiai. Įdomu, kaip juos reikia sudarinėti?

Kuriam minčių žemėlapius?