Dailės pamokos taisyklės:

 

 1. Kaip pasirengti dailės pamokai ?

Turėti kūrybinių darbų sąsiuvinį arba dailės užrašus, flomasterių, rašiklių.

Atsinešti iš anksto aptartų užduočiai reikalingų priemonių ir medžiagų.

Uždengti suolą staltiese, jei reikia, prisipilti indą vandens (žinoti, kur šios priemonės kabinete laikomos).

Ant pasirinkto dydžio popieriaus lapo parašyti darbo metriką: vardą, pavardę, klasę ir datą arba pagal savo rašytą darbo metriką susirasti pradėtą darbą ir laukti mokytojo aiškinimų, darbo eigos aptarimų, dailės tyrinėjimo užduočių.

2. Kaip prižiūrėti dailės vadovėlį ir dailės kūrybinių užduočių sąsiuvinį ar užrašus ?

Saugoti vadovėlį ir kūrybinių užduočių sąsiuvinius, neištepti dažais, neplėšyti lapų.

Naudoti juos kaip informacijos šaltinį, nuolat pasitikrinti sąvokas dailės žodynėlyje ir dailės užrašuose.

Atlikus dailės tyrinėjimo užduotis, užversti vadovėlį ir užrašus, padėti ant suolo krašto.

Dailės užrašus tęsti iki X klasės ir nuolatos naudotis ta informacija atliekant dailės tyrinėjimo užduotis.

3. Kaip taupyti medžiagas ir laiką ?

Užtiesti stalą staltiese ar laikraščiu.

Negadinti savo darbų, taupyti popierių (sugadinus, galima piešti kitoje lapo pusėje).

Surinkti atraižėles, susidėti į įmautes ar maišelį.

Ant paletės nedėti per daug dažų, tik tiek, kiek reikės per pamoką.

Planuoti darbus ir laikytis sutarto laiko.

Stengtis atlikti užduotis per joms skirtą laiką.

4. Kaip prižiūrėti dailės reikmenis?

Pieštukus turėti jau paruoštus (padrožtus) darbui.

Teptukus baigus darbą išplauti ir sudėti į stovą šereliais į viršų, kad išdžiūtų. Saugoti šerelius, kad nesuliptų, nepasišiauštų, neužlinktų.

Flomasterius uždengti, kad neišdžiūtų.

Dažų indelius ar dėžutes sandariai uždengti, kad neišdžiūtų dažai. Neužteršti dažų kitomis spalvomis, laiku plauti teptukus ir nuolat keisti indelio vandenį.

Popierių laikyti dailės kabinete lentynose, tinkamo dydžio segtuvuose, nesukioti į tūtą, nelankstyti, jei to nereikia pagal užduotį.

5. Kaip saugiai dirbti?

Su klijais neištepti savo ir draugų drabužių, vadovėlių, užrašų. Juos tepti pagaliukais ar mentelėmis. Negadinti klijais gerų teptukų verčiau dirbti senais, susidėvėjusiais. Panaudotus geresniuosius atidžiai išplauti vandeniu.

Su žirklėmis – nežaisti, nemėtyti, nenukreipti į žmones, nes galima netyčia sužeisti, kerpant saugoti pirštus.

Su plunksnelėmis – piešiant nespausti, kad nesulūžtų, neišsiskėstų. Nemojuoti plunksnakočiais, saugoti, kad kur nors neįsmigtų, nemerkti iki dugno į pilną tušo buteliuką, kad nevarvėtų nuo plunksnos ant piešinio.

Su tušu – saugoti, kad neišsilietų iš buteliuko ant knygų ir drabužių. Geriau įsipilti nedidelį kiekį į tuščią buteliuką, kad nevarvėtų nuo plunksnakočio.

Su pieštukais – nežaisti, nebadyti popieriaus, nenukreipti į draugą, nes galima netyčia sužeisti.

6. Kaip elgtis per dailės pamokas?

Stengtis suprasti užduotį, laiku išsiaiškinti, ką svarbu kūrinyje perteikti, kokią meninę problemą išryškinti.

Klausti mokytojo ir aiškintis atsiradusius neaiškumus.

Dirbti nuosekliai, turėti reikiamų priemonių.

Prieš pamoką pasitarti su mokytoju, ką daryti, jei pamiršai ką nors pasiimti.

Netrukdyti ir gerbti kuriančius klasės draugus.

Aptariant kūrinius kantriai išklausyti draugų nuomonę, nepertraukti kitų, kalbėti po vieną.

Labai svarbu: gerbti savo ir draugų darbus: a) negadinti, neplėšyti svetimų kūrinėlių, b) visada ant kūrinio užrašyti savo vardą ir pavardę, c) gerbti savo ir kitų autorystę.

Labai svarbu: gerbti savo ir draugų darbo vietą ir ją palikti švarią, tvarkingą; palikti tokią, į kurią ir pats norėtum sugrįžti KURTI.

7. Kaip sutvarkyti darbo vietą?

Ant baigto ar pradėto darbo parašyti vardą, pavardę ir klasę ir padėti į džiovyklą ar kitą sutartą vietą.

Išpilti vandenį (jei buvo naudojamas), išplauti indelį ir palikti jį švarų ant stalo.

Išplauti teptukus; iš mokytojos pasiskolintus teptukus grąžinti švarius ir sudėti į indelį šereliais į viršų.

Išplauti paletes ir palikti ant stalo švarias.

Švariai ir sausai išvalyti išteptas staltiesės vietas.

Išsivalyti pasuoles ir pastales; nepalikti pasuolėse sugadintų piešinių, surinkti šiukšles, pieštukų drožles.

Vadovėlius palikti ant savo stalo.

Atsineštas dailės priemones susidėti į savo kuprines.

Už darbo vietos sutvarkymą atsako abu ja besidalijantys draugai.

 

Mokytojas pasižymi, kuo buvo nusižengta taisyklėms ir trimestro (pusmečio) pabaigoje, vertindamas mokinio mokymosi organizavimo įgūdžius, atsižvelgia, jei tai kartojasi.

 

Mokinys pasirašo savo Dailės pamokos taisyklių lape, patvirtina, jog su šiomis taisyklėmis susipažino ir įsipareigoja jų laikytis.