Kad būtų „po ranka"

  • Integruoto ugdymo prasmė.
  • Integruotas ugdymas- „daugiadalykis mokymas – derinami įvairūs dalykai, dirbama prie projektų, todėl mokymosi turinys yra platesnis nei vadovėlio. Integruojant pasirenkama plati tema, kuri apima visas disciplinas, taigi vaikas mokosi lyginti, analizuoti, apibendrinti, kritiškai mąstyti; taip ieškoma sąlyčio taškų tarp įvairių disciplinų.“ 

 

 Kolegų susisteminta informacija. Metodai ir kt.

Download
Aktyvaus mokymosi metodai
Aktyvaus mokymo metodai.doc
Microsoft Word Document 242.5 KB
Download
Detalus pamokos aprašas
Detalus_pamokos_aprašas.doc
Microsoft Word Document 29.5 KB
Download
Durstinio metodas
Durstinio metodas.doc
Microsoft Word Document 22.0 KB
Download
Diagnostinio įrankio metodika
Diagnostinio_irankio_metodines_rekomenda
Adobe Acrobat Document 692.6 KB
Download
Gera pamoka
Gera pamoka.doc
Microsoft Word Document 30.0 KB
Download
Geros pamokos receptai
Geros pamokos receptai.pdf
Adobe Acrobat Document 461.0 KB
Download
Inovatyvūs mokymo metodai
Inovatyvūs_mokymo_metodai.pdf
Adobe Acrobat Document 111.8 KB
Download
Metodai
Metodai.doc
Microsoft Word Document 138.0 KB
Download
Metodai. Darbas grupėse
Metodai_darbas grupėse.doc
Microsoft Word Document 31.5 KB
Download
Mokymosi uždaviniai
Mokymo(si) uzdaviniai.ppt.pps
Microsoft Power Point Presentation 245.5 KB
Download
Pamokos analizės lapas
Pamokos_ir_BP_analizes_lapas.doc
Microsoft Word Document 35.5 KB
Download
Pamokos stebėjimo protokolas
Audito_Naujas_pamokos_protokolas.doc
Microsoft Word Document 50.5 KB
Download
Sėkminga pamoka
Sekminga_pamoka.ppt.pps
Microsoft Power Point Presentation 6.1 MB
Download
Tikslingos veiklos pamokoje
Tikslingos_veiklos_pamokoje.doc
Microsoft Word Document 76.5 KB
Download
Uždavinių pavyzdžiai
Uzdaviniu_pvz.doc
Microsoft Word Document 34.5 KB
Download
Vertinimas kaip ugdymas
Vertinimas kaip ugdymas.ppt.pps
Microsoft Power Point Presentation 3.6 MB