Tarpdalykinė integracija. Asmeniniai pavyzdžiai

Download
Integruotos dailės pamokos 2007 – 2008 m.m.
ATASKAITA APIE INTEGRUOTAS DAILĖS PAMOKAS 2007 – 2008 M. M.
INTEGRUOTOS_DAILES_PAMOKOS_2007_2008.pdf
Adobe Acrobat Document 188.9 KB

Dailė-dorinis ugdymas

Download
Integruota dailės ir dorinio ugdymo pamoka
Integravimas.ppsx
Microsoft Power Point Presentation 1.4 MB
Integruota dailės ir tikybos pamoka "Tu ne vienas pasauly esi". V klasė. Formatas 100X100
Integruota dailės ir tikybos pamoka "Tu ne vienas pasauly esi". V klasė. Formatas 100X100
Download
Geroji žinia
Integruota dailės ir dorinio ugdymo pamoka. Planas.
Integruota_daile_tikyba_geroji_zinia-vok
Adobe Acrobat Document 446.4 KB
Download
INTEGRUOTOS PAMOKOS „Portretai“ PLANAS V klasėje
INTEGRUOTOS_PAMOKOS_„Portretai“_PLANAS.p
Adobe Acrobat Document 186.1 KB

Integruota dorinio ugdymo (tikyba) ir dailės pamoka "Kas mus džiugina ir kas žeidžia". Apie ydas ir dorybes. 2014 10 16

http://photopeach.com/album/1283t0n

Integruota dorinio ugdymo (tikyba) ir dailės pamoka "Tu ne vienas pasauly esi". Apie Gėrį, kuris glūdi mumyse.

http://photopeach.com/album/557sg1

Dailė-technologijos

Download
Integruota dailės ir technologijų pamoka V kl.
Integruota_daile_technologijos_5_kl.pdf
Adobe Acrobat Document 261.1 KB
Download
Integruota dailės ir technologijų pamoka VI kl.
Integruota_daile_technologijos_6_kl.pdf
Adobe Acrobat Document 260.4 KB
Download
Pamoka kitoje aplinkoje
Pamoka_policijoje.pdf
Adobe Acrobat Document 476.0 KB
Download
Ateities dizainas ir tradicijos.
Pamoka X klasėje
Technol_IKT_daile_X_kl.pdf
Adobe Acrobat Document 260.7 KB
Download
INTEGRUOTOS PAMOKOS „Margučių raštai, jų simbolika“ PLANAS V kl.
Daile_technologijos_V_klase_Velykos.pdf
Adobe Acrobat Document 188.6 KB

Dailė-istorija

Integruota dailės ir istorijos pamoka. VII klasė
Integruota dailės ir istorijos pamoka. VII klasė

Dailė ir matematika

Download
Ornamentas
Integruota dailės, matematikos ir technologijų pamoka VII klasėje. Pamokos planas
integr_dailes-technolog_ir_matematikos.p
Adobe Acrobat Document 495.3 KB
Download
„Plokščiosios ir erdvinės geometrinės figūros“
matematika_-_daile_5_K.pdf
Adobe Acrobat Document 262.6 KB

Dailė ir IT

Download
Mokinių parengtas pristatymas
Knygu leidyklos Lietuvoje.ppt.pps
Microsoft Power Point Presentation 188.0 KB
Download
INTEGRUOTA DAILĖS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IX KL. PAMOKA
INTEGRUOTA DAILĖS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IX KL. PAMOKA, UGDANT KULTŪRINIO SĄMONINGUMO IR KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJAS, „ŽINIA TĖVYNEI“
Integruota_daile_ir_IKT.pdf
Adobe Acrobat Document 259.6 KB