HPA vasaros stovykla Vilkaviškio rajone.

 

Mano pravesta atvira meistriškumo pamoka-edukacinė ekskursija Vilkaviškio krašto piliakalniai ir legendos“.

Aplankysime Pavištyčio I, Vištyčio lauko II, Dabravolės, Kunigiškių, Kaupiškių piliakalnius.

Leitmotyvas: „Kas geba stebėtis, tas patirs didįjį pažinimo džiaugsmą, ir jam nukris laimė patirti pasigėrėjimo jausmus!"

Š. Amonašvilis

Pagrindinė idėja: Edukacinė ekskursija - metodas, suteikiantis mokinių žinioms  sociokultūrinį kontekstą, ugdantis pilietines nuostatas ir vertybes. Edukacinėse ekskursijose galėtų būti integruojamos visų dėstomųjų dalykų žinios bei formalioji ir neformalioji mokinių veikla! Ar tai galėtų tapti bendru mokyklinės bendruomenės ugdomuoju projektu? Ar tai padėtų išgyventi atradimų ir patirti pasigėrėjimo Gimtine, Savimi, Žmonėmis jausmus? „Jei tu nepažįsti gimtinės, kurią tu gali matyti, kaip tu suprasi svetimas šalis, kurių niekuomet nesi matęs?“ V.Čižiūnas 

 

HPA vasaros stovykla Aukštadvaryje.

 

Download
Humanistiinės pedagogikos asociacijos stovykla Aukštadvaryje
DVASIOS GROŽIO LINK.pdf
Adobe Acrobat Document 187.1 KB

 

2014 m. liepos 21–23 d. Aukštadvaryje (Trakų raj.) vyko Humanistinės pedagogikos asociacijos vasaros mokykla „Dvasios grožio link“.

Labai džiaugiuosi savo meistriškumo pamoka pavadinimu „Lietuvių dievai ir deivės. Žemės menas“. Dalyvavusieji mokytojai dalino puikius įvertinimus, dėkojo.

 

 Humanistinės pedagogikos asociacijos vasaros stovykla Šilalėje

Download
Vasaros stovykla HPA Šilalėje
Skrajute.pdf
Adobe Acrobat Document 109.3 KB

„Kaip augalas mezga savąjį žiedą, taip siela - savo simbolius“ (K.G.Jung) Tai mano meistriškumo pamokos leitmotyvas.

2012 m. liepos 18-20 d. Šilalės rajono Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje vyko Humanistinės pedagogikos vasaros stovykla.

Žemi ir išraiškingi lietaus debesys, protarpiais nušvintanti saulė skaičiavo buvimo čia laiką.

Daugiau nei pusšimtis mokytojų iš įvairių šalies miestų ir miestelių, „siekiančių mokytojo ir mokinio dvasinės bendrystės“, įvairiomis bendradarbiavimo formomis dalinosi savo patirtimi ir brėžė ateities gaires. https://www.silsviet.lt/lt/naujienos/kaip-augalas-mezga-savaji-zieda-taip-siela-savo-simbolius-kgjung

Mokytoja Virginija Armanavičienė, HPA narė

 

Humanistinė pedagogika mokytojams, tėvams ir mokiniams.

 

Antrieji Lietuvos tarptautiniai Humanistinės pedagogikos skaitymai „Mokytojau, įkvėpk mane kūrybai!“ spalio 27 dieną mus visus susirinkusius praturtino ir įkvėpė prasmingiems darbams.

Visą dieną Lietuvos edukologijos universitete skambėjo skaitymų leitmotyvas:

„Mokytojau mano, įkvėpk mane šviesiai kūrybai!

Įkvėpk draugystei ir ištikimybei, pareigai ir tarnystei, abipusiam supratimui ir vienybei. Įkvėpk teisingumui ir kilniaširdiškumui, sąmonės plėtimui ir pasaulio pažinimui. Įkvėpk tikėjimui ir savęs pažinimui, gyvenimo prasmės ir savojo paskyrimo ieškojimui.

Įkvėpk drąsai ir ryžtui daryti kilnius darbus. Įkvėpk tauriai meilei ir gerumo kūrimui. <...>

Mokytojau, įkvėpk mane, kad savyje kurčiau Dvasingą, Taurų ir Kilniaširdį Žmogų“. Šalva Amonašvilis

Skaitymų globėjas - hab. dr. Algirdas Gaižutis.

Maskvos valstybinio pedagoginio universiteto Pasaulio literatūros katedros profesorė, filologijos mokslų daktarė, Tarptautinio Humanistinės pedagogikos centro viceprezidentė Humaniškos pedagogikos riteris Jelena Černoziomova nukėlė į pasikeitusių vaikų pasaulį.

Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė, Tarptautinio Humanistinės pedagogikos centro viceprezidentė, Lietuvos Humanistinės pedagogikos asociacijos pirmininkė, Humaniškos pedagogikos riteris Irena Stulpinienė savo drąsa ir atkaklumu stiprino visus susirinkusius: „Man nereikia geresnių vadovėlių. Aš pati esu vadovėlis. O jo esmė – mano pasaulėžiūriniai įsitikinimai“.

Tatjana Pavlova, Novosibirsko valstybinio pedagoginio universiteto Pedagogikos katedros vedėja, profesorė, Tarptautinio Humanistinės pedagogikos centro Koordinacinės tarybos narė, Humaniškos pedagogikos riteris pasakojo, kaip jos meistriškumo pamokos visam laikui apsigyveno mokinių Širdyse.

Kybartų pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Vilija Žalienė dalinosi bendradarbiavimo tarp mokinių ir mokytojų vertingumu.

Latvijos Smiltenės krašto dūmos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, Humaniškos pedagogikos riteris Ilzė Šultė įrodė, kad kūryba ir mąstymas gimsta iš sielos.

Vilkaviškio rajono Gižų Kazimiero Baršausko pagrindinės mokyklos dailės mokytoja ekspertė Virginija Armanavičienė nukėlė į susitikimus abipusio tobulėjimo kelyje.

Latvijos Smiltenės krašto dūmos Švietimo skyriaus vedėjas, Tarptautinio Humanistinės pedagogikos centro Koordinacinės tarybos narys, Latvijos Humanistinės pedagogikos asociacijos valdybos narys, Humaniškos pedagogikos riteris Talis Jaunzemis paskleidė didelę jumoro dozę.

Hulimat Sultanova, Čečėnijos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos inovacinės ir nacionalinės švietimo politikos skyriaus viršininkė, Čečėnijos Respublikos Humanistinės pedagogikos centro vadovė, Humaniškos pedagogikos riteris pravedė unikalią pilietiškumo pamoką.

Šiaulių Gytarių progimnazijos pradinių klasių mokytojos ekspertės Vilija Vyšniauskienė ir Jolanta Skridulienė dalinosi patirtimi, kaip perteikti vaikams kūrybines užduotis pagal atnaujintą gimtosios kalbos vadovėlį „Pupa“.

Latvijos Priekulės krašto Liepos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja auklėjimui, Humaniškos pedagogikos riteris Valentina Voiciša mokė kurti mylint.

Klaipėdos nevalstybinės specialiosios mokyklos „Svetliačiok“ meninio ugdymo pedagogė Rasuolė Petrauskienė savo meistriškumo pamokos mokiniams dovanojo šilumą, atvirumą, meilę, gerumą, švelnumą.

Klaipėdos nevalstybinės specialiosios mokyklos „Svetliačiok“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Lietuvos humanistinės pedagogikos asociacijos valdybos narė, Humaniškos pedagogikos riteris Marina Korinevskaja ir aš, Ramunė Želionienė, perskaičiusios dalyvių refleksiją padovanojo visiems skaitymų apibendrinimą „Kokia kūryba yra šviesi?“

“Mokytojau, įkvėpk mane kūrybai – tapk saulės, šviesos, meilės ir gėrio nešėju!“

Ramunė Želionienė   http://www.ikimokyklinis.lt/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štai taip LEU atrodė mano sukurta mano pranešimo erdvė. Tai mano mokinių kūrybos paroda - pranešimo vizualizacija. Oi, kaip stebėjo, vertino, komentavo konferencijos dalyviai.

 

Tarptautiniai skaitymai Vilkaviškyje. 2013 m.

 

Download
Skaitymų programa. Vilkaviškis
Skaitymu programa Vilkaviskis.doc
Microsoft Word Document 198.5 KB

 Straipsnio vertimas iš rusų kalbos.

 

A. V. IVANOV, filosofijos mokslų daktaras, Altajaus valstybinio agrarinio universiteto profesorius, Barnaulas, Rusija

APIE TVIRTOS VERTYBIŲ HIERARCHIJOS BŪTINUMĄ IR DVASINIO GYVENIMO DĖSNIUS

 

Šiandien ne tik masinio informavimo priemonėse, bet net ir profesionalų humanitarų aplinkoje dažnai galime išgirsti tokio pobūdžio pasvarstymus: gyvename pliuralizmo ir laisvės epochoje, kai kiekvienas turi teisę išsakyti savo požiūrį ir kai griežtos ribos tarp tiesos ir melo, gėrio ir blogio, aukštesniojo ir žemojo, šviesos ir tamsos beviltiškai grimzta į praeitį. Todėl reikia mokytis gyventi pakantos ir tolerancijos, begalimės nuomonių ir pasaulėžiūrų įvairovės atmosferoje, susilaikant nuo griežtų vertybinių vertinimų ir juo labiau - nuo pasmerkimo. Jeigu taip vadinamas dvasingumas ir egzistuoja, – tai jį išreiškia absoliuti tavo saviraiškos laisvė ir šios teisės pripažinimas kitiems žmonėms. <.......>

Vertė Virginija Armanavičienė, Vilkaviškio rajono Gižų K.Baršausko pagrindinės mokyklos mokytoja,

Irena Stulpinienė, Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos mokytoja

Versta iš straipsnio elektroninės versijos:

http://www.icr.su/rus/conferencies/2003/ivanov.php

Šio pranešimo originalas rusų kalba buvo skelbtas leidinyje:

КОСМИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ – НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ XXI ВЕКА: Материалы Международной научно-общественной конференции. 2003. В 3 т. Том 1. - М.: Международный Центр Рерихов, 2004. – 352 с.