Programos kompetencijų ugdymui:

Kaip naudoti Padlet klasėje?

 

Pamoka