1. Anagramà (gr. ana – per + gramma – raidė; gr. anagraphein = perrašyti) – žodžio raidžių ar skiemenų sukeitimas, kai yra sudaromas kitas žodis arba prasminga frazė. 
  2. Anagrama - aktyvaus ugdymo metodas, skatinantys kūrybiškumą, bendradarbiavimo ir komunikavimo kompetencijas. Dirbama individualiai ir porose; šifruoja kitų parengtas užduotis, kuria savo anagramas. 

 

Anagrama „Modernizmo meno srovės“

Mokinių grupė - X klasė

UŽDDAVINYS: Remiantis vadovėlio medžiaga, iššifruoti ir paaiškinti žemiau pateiktas anagramas.  VERTINIMAS:  Anagramos iššifravimas -  0,5 taško, paaiškinimas  - 0,5 taško. Viso – už vieną anagramą (iššifravimas + paaiškinimas) = 1 taškas; viso – 10 taškų . TRUKMĖ 20 min.

ANAGRAMA

ANAGRAMOS IŠŠIFRAVIMAS IR PAAIŠKINIMAS

TAŠKAI

ZVOMIFAS

 

 

MEKSROSPEZIANIS

 

 

MUBAZKIS

 

 

RUFAZMITUS

 

 

RAKISMTCABONIZAS

 

 

SAMZDAIDA

 

 

REZMIURALIMSAS

 

 

RODTECA

 

 

SPORPATA

 

 

SNEMA

 

 

Data...............................  Klasė...................... V. Pavardė...................................................

FOVIZMAS-EKSPRESIONIZMAS-KUBIZMAS-FUTURIZMAS-ABSTRAKCIONIZMAS-DADAIZMAS-SIURREALIZMAS-ARTDEKO-OPARTAS-MENAS

Anagrama „Dailės žanrai“

Mokinių grupė - V_VI klasė

UŽDDAVINYS: Remiantis žodynėliu, iššifruoti ir paaiškinti žemiau pateiktas anagramas.  VERTINIMAS:  Anagramos iššifravimas -  0,5 taško, paaiškinimas  - 0,5 taško. Viso – už vieną anagramą (iššifravimas + paaiškinimas) = 1 taškas; viso – 10 taškų . TRUKMĖ 20 min.

ANAGRAMA

ANAGRAMOS IŠŠIFRAVIMAS IR PAAIŠKINIMAS

TAŠKAI

TREPORTAS

 

 

MANILASINITIS

 

 

ŽAZIEPAS

 

 

TATRAMORNIUS

 

 

GIERNILIS

 

 

TIUBINIS

 

 

TALIBANIS

 

 

AIMIRNA

 

 

GITILOMONIS

 

 

AITRINISIMIS

 

 

Data...............................  Klasė...................... V. Pavardė...................................................

PORTRETAS, ANIMALISTINIS, PEIZAŽAS,NATIRUMORTAS,BATALINIS,BUITINIS,MARINISTINIS, RELIGINIS, mARINA

 

Anagrama „Laiko  ženklai“

Mokinių grupė - VII klasė

UŽDDAVINYS: iššifruoti ir paaiškinti žemiau pateiktas anagramas.  VERTINIMAS:  Anagramos iššifravimas -  0,5 taško, paaiškinimas  - 0,5 taško. Viso – už vieną anagramą (iššifravimas + paaiškinimas) = 1 taškas; viso – 10 taškų . TRUKMĖ 20 min.

ANAGRAMA

ANAGRAMOS IŠŠIFRAVIMAS IR PAAIŠKINIMAS

TAŠKAI

SEMNA

 

 

ŽROGIS

 

 

AKNITA

 

 

LOBABINAS

 

 

ROPOAKLIS

 

 

SFANKIS

 

 

RIPĖMIDA

 

 

TUŠKARAS

 

 

RIGELAHOFIS

 

 

TAPEGIS

 

 

Data...............................  Klasė......................  V. Pavardė..............................................

EGIPTAS,HIEROGLIFAS,KARTUŠAS,PIRAMIDĖ,SFINKSAS,AKROPOLIS, BABILONAS,ANTIKA,GROŽIS,SEMNA

PORTRETAS-ANIMALISTINIS-PEIZAŽAS-NATIURMORTAS-RELIGINIS-BUITINIS-BATALINIS-ISTORINIS-MITOLOGINIS-MARINISTINIS