Akrostichas (gr. akros 'kraštinis' + stichos 'eilutė') – eiliuotas tekstas, kurio eilučių pirmosios raidės, skaitant nuo viršaus į apačią, sudaro žodį arba posakį.

Tai Epiharmo (graikų kalbininkas ir dramaturgas gyvenęs Sirakūzuose) išradimas. Akrostichas buvo jo metodas, fiksuojantis autorines teises į kūrinius: tekstuose jis "įsiūdavo" savo vardą.

Akrostichas: 

  • poetinės išraiškos priemonė;
  • žaidimas, šifruotė...

Pavyzdžiai:

Branduma

Bus pavasariai, ruduo, žiema,

Rasos kris spindėdamos žemčiūgais.

Ant gyvenimo išmargintų delnų

Naktimis ilsėsis paslapčių tyla.

Dainomis, eilėraščiais paženklintų dienų,

Užmarštin jau nieks nenugramzdins –

Mylinčius poeziją, kitus menus šalia,

Ar žinai? – vadina BRANDUMA.

 

Akrostichas Lietuvai

L inų akelės dangumi pražydo 

I r lietūs dosniai girdo žemę, 

E inam tvirtai rankom susikibę - 

T ikėjimas, Viltis į priekį veda. 

U žmiršt, melu atskiestos teisybės, 

V isgi - niekas niekad neprivers - 

A tiduotas kraujas už Tėvynę 

I šsaugos atmintį, duris į naują ateitį atvers.

 

Mano mokinių sukurti akrostichai.

 

Tema - natiurmortas. Parašė Paulius M. VII kl. 2016-11-08

Naktį

Ant

Tulpės

Ilsėjosi

Uodas

Mano

Orchidėja

Ruošė

Tulpių

Arbatą

Sau.

 

Tema - žiema. Parašė Žygimantas E. VIII kl. 2016-11-08   Žiema tokia jauki...

Ir,

Eidama kiemais, laukais, palieka

Margus ir spalvotus pėdsakus...

Ar matė juos kas nors?  

 

Parašė Vesta Č. VIII kl. 2016-11-08

Žaismingą gruodžio naktį

Ieškau sau šiltos skaros.

Einu prie lango...

Margą raštą matau!

Apšerkšnijęs langas!

 

Tema - šaltis. Parašė Žygimantas E. VIII kl. 2016-11-08 Šaltukas mano kieman

Atkeliauja

Laukiu jo

Trapaus

Ir

Sausio laukiu balto, šalto...

 

Namuose, darže, sode -

Aplinkui

Turi žmonės daug daiktų:

Ir virtuvėje,  ir spintoj, sandėly ir garaže.

Uzbonėlių visokiausių,

Rankšluostinių,

Mezginių,

Obuolių, medaus, uogienių...

Rožių,

Tulpių,

Aguonėlių...

 

STOP.

Comments: 0 (Discussion closed)
    There are no comments yet.